Chléb a symboly

 

Snové symboly a jejich výklad k nahlédnutí. Témata týkajíci se chléba.

 

Přesolit

 

Něco přesolit nebo jíst přesolené jídlo znamená, že se zamilujete nebo budete tajně milováni.

 

Saze

 

Čistit kamna nebo krb od sazí a přitom se ušpinit, znamená příslib velkého úspěchu při nějaké nepříjemné práci.

 

Setba

 

Máte obavu, že zapomenete na odměnu za určité vykonané práce.

 

Provádět setbu

 

Brzké splnění přání na sebe nechá ještě chvílí čekat.

 

Vidět vzcházet obilí

 

Nabádá k opatrnosti a starostlivosti při nějakém počínání nebo záměru, který by se v opačném případě nezdařil.

(Lexikon snových symbolů Hans Kurth)

 

 

 

Říká se kdo dokáže sám sobě vyložit svůj sen , objeví klíč k svému životu.

 

Drobty chleba

 

Vidět přináší hodně peněz.

 

Krmit chlebem ptáky

 

Znamená štastný rodinný život.

 

Sedět u hřejících kamen

 

Máte málo chuti k práci.

 

Vidět roztopená kamna

 

Naleznete útulný domov.

 

Vidět studená kamna

 

Předpovídá nicotné, nepřátelské nebo chladné okolí a styky s takovými lidmi.

 

Vidět koblihu nebo jíst

 

Znamená, že se budete dobře bavit.

 

Koláč péci

 

Ukazuje na plýtvání.

 

Vidět nebo jíst koláč

 

Znamená pro pány dámskou návštěvu a pro dámy pánskou návštěvu.

 

Krb

 

V domě chybí ještě pořádný kus štěstí.

 

Vidět kouř z krbu

 

Ukazuje na starosti v domácnosti.

 

Sedět u krbu a číst knihu

 

Toužíte po nějakém v dáli dlícím člověku.

 

Obilí velké množství

 

Znamená hojnost a nadbytek, pokud vidíme velké množství.

 

Obilí vidět v malém množství

 

Chudobu a nedostatek, když je ho málo.

 

Žnout a svážet obilí

 

Znamená, že starosti již brzy skončí.

 

Mít co do činění s obchodníkem s obilím

 

Znamená příznivé pořízen při obchodních záležitostech.

 

Kupovat obilí

 

Přijdou starosti.

 

Vidět obilný lán

 

Značí užitek, úspěch a zisk.

 

Oves vidět na poli

 

Přináší požehnání a zisk.

 

Mlátit obilí

 

Znamená dobrý obchod.

 

Vidět pšeničné pole

 

Předzvěst období blahobytu.

 

Pšeničná zrna vidět

 

Přináší peníze do domu.

 

Vidět pšeničnou mouku

 

Předzvěst bohaté slavnosti nebo prostopášnosti.

(Lexikon snových symbolů Hans Kurth)

 

 

 

 

Sen promlouvá, odpovědi na dosah.

 

Pečení chleba

 

Péci chléb znamená štěstí.

 

Koláč

 

Situace nabývá forem zlepšení.

 

Sladkosti

 

Některá přání se splní.

 

Pekař

 

Vzpomínka na dětství.

 

Vidět pekaře

 

Starosti ubývá.

 

Být v pekárně

 

Štěstí, úspěch a spokojenost.

 

Pekařka

 

Pevné zdraví.

 

Pekařství

 

Požehnaný rok.

 

Pečivo jíst nebo připravovat

 

Ukazuje na velký zisk.

 

Pečící trouba

 

Vidět zvenku předznamenává blahobytné poměry.

 

Vidět uvnitř žár

 

Úspěch a štěstí.

 

Svatojánský chléb

 

Vidět nebo jíst, znamená námluvy.

 

Chléb vidět, jíst nebo kupovat

 

Přináší věrné přátelství.

 

Péci chléb

 

Znamená štěstí.

 

Vidět někoho jíst chléb a sám mít přitom hlad

 

Přítel nebo přítelkyně dosáhnou úspěchu, po kterém jste toužil vy sám.

 

Starý tvrdý chléb

 

Zakrátko budete muset překonat velké obtíže.

 

Čerstvý kyprý chléb

 

Znamená cizí hosté.

(Lexikon snových symbolů Hans Kurth)