Řádné žvýkání

 

Řádné žvýkání nám rovněž umožní, abychom si lépe uvědomovali chutě toho kterého jídla. Zdá se, že chutˇ jídla má značný vliv na řádné trávení. Mark David ve své knize Moudrost správného stravování zmínil výsledky vědecké studie, jenž prokázala, že je - li strava bez chuti, pak výsledkem je podvýživa, přestože samotné jídlo bylo výživné.Výzkumní pracovníci došli k závěru, že ve hře je doposud neznámé fyziologické spojení, mezi chutí a zdravím.

Je rovněž zajímavé, že indický systém tvrdí, že různé chutě přímo ovlivní fyziologické funkce.

Vime rovněž, že napětí a obavy potlačují vylučování žluči trávicích štáv, což má za následek nedokonalé trávení a vylučování. Jíst bychom měli v uvolněné atmosféře, nebudeme  - li pospíchat a rozžvýkáme - li dané jídlo řádně a vychutnáme - li si ho, pak naše tělo bude lépe využíváno. (Jídlo jako lék Edgar Cayce)