Citáty a moudrá slova

 

Prorok Khálil Gibrán na téma manželství

Plnte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše.

Dávejte si vzájemně ze svého chleba, ale nejezte vždy jen z téhož krajíce.

Zpívejte,tančete a radujte se spolu, ale dopřejte jeden druhému, aby byl sám, právě tak, jak jsou samy struny loutny, i když se všechny zachvívají stejnou melodií.

 

 Honoré de Balzac

 

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.

 

Božena Němcová

 

Duch tratí sílu, když starost o chléb vezdejší jej tíží.

 

Khálil Gibrán

 

Protože:,,....chléb, který byl upečen bez lásky, je trpký chléb, který neutiší víc než jenom polovinu hladu člověka.

 

Jean Jacques Rousseau

 

Je velmi nesnadné uvažovat ušlechtile, když člověk myslí jen na to, jak si vydělat na chléb.

 

Jean Paul

 

Umění není chléb, nýbrž víno života.

 

Karel Čapek

 

Chléb je veskrze věc spravedlivá, máslo ne vždy, jedincův vykořistnický blahobyt nikdy.

 

Murphyho zákon

 

Pravděpodobnost, že chleba spadne namazanou stranou dolů, je přímo úměrná ceně koberce.

 

Lao-c´

 

Máš-li dva bochníky chleba, jeden prodej a kup si hyacint. Nasytíš tělo a i duši.

 

František Gellner

 

Hloupost jak chléb nám k žití potřebná je.

 

Henry David Thoreau

 

Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb.

 

Šalamoun

 

Chutný bývá někomu chléb falše, ale potom jeho ůsta pískem naplněna bývají.

 

Latinský citát

 

Panem et circenses

Chléb a hry. ( Dát lidem jídlo a zábavu a tak je získat pro své cíle.)

 

Gottfried Keller

Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína.

 

Ramón Goméz de la Serva

Sen je sůl bez chleba.

 

Kárl Kraus

Mnozí dokáží utratit peníze za darebnosti a současně nemají na chleba.

 

Móhandas Karamčad Gándhí

Na světě existujetolik hladovějících lidí, že Bůh k nim může přicházet jen ve formě chleba.

 

Arménský citát

Kdo nedá kousek chleba psovi, dá vlkovi celou ovci.

 

Španělský citát

Dnešní maso, včerejší chléb a loňské víno. To udržuje zdraví.

 

Matka Tereza

Ve světě je větší hlad po lásce a ocenění než po chlebu.