Komín a závady při hoření

 

Má - li komín nepatrný tah , zapálený papír shoří pomalu, je příčina pravděpodobně v tom, že je komínový průduch ucpán nějakým předmětem, jako např. spadlou cihlou a podobně.

 

Jestliže má komín malý tah zapálený papír hoří bez kouře, vniká do komína falešný vzduch, např. z netěsných komínových dvířek koupelnových kamen připojených na tentýž průduch. Závadu odstraníme, ucpeme - li ohniště koupelnových kamen papírem po dobu, kdy nejsou v provozu.

 

Při výskytu těchto závad je třeba si uvědomit, ýe tah komína závisí na rozdílu teploty spalin (kole,m 200°) a okolního vzduchu (-30 až +30°C).

Falešným přisáváním vzduchu z jiného otopného zařízení se snižuje teplota spalin a tím se tah zmenšuje.

 

Komín je netěsný. Závadu zjistíme kouřovou zkouškou, odstraníme ji utěsněním spár, jimiž proniká kouř. Zvláštní pozornost věnujeme čistícím otvorům.

 

Tah komína se může snížit i tehdy, jestliže ponecháme v průduchu ostré kouty anebo výstupky, jež vytvářejí viry. Zužuje se tak vůlastně průřez komína nebo sopouchu.

 

Velkou překážkou proudění v komíně jsou dlouhé vodorovné kanály nebo stupńovitě asázené svislé komíny.

 

Také při určitém směru větru se může značně zhoršit tah komína.

 

Závadou může být nesprávný poměr mezi výškou komína a průžezem průduchu, anebo  je- li komín málo vysunutý nad střechu, popřípadě zastíněn vedlejším domem.

 

Stéká - li kouřovou rourou u topidla napojeného na krbový komín v jednom podlaží voda, bývá závadou úsporný provoz otopného zařízení, a proto zvýšíme teplotu spalin.

 

Někdy dehtová voda vytéká přímo spodní částí kamen - tuto závadu odstraníme zvětšením přívodu vzduchu.

 

Je - li komín uvnitř mokrý a později se na omítce objeví vlhká místa, je závada pět v úsporném  provozu topidla. V tomto případě budeme topit sušším palivem, koksem, briketami, uhlím a dřevem, můžeme také zkrátit přívodní rouru a izolovat komín na ochlazované straně.

 

Při vymetání komína se dostávají saze do krbu. Závada může být v netěsné klapce nebo bylo při vymetání použito příliš velkého kartáče na kouli nebo se kartáč spouštěl moc rychle.

 

Je - li komín zanesen dehtem a nedá se vymetat, musí se vypálit. Vypálení komína může provádět pouze kominík za přítpomnosti požárníka. Vypalování nelze doporučit u komína, který prochází místnostmi ve vyšších podlažích, protože by při intenzivním žáru mohly vzniknout ve zdivu komína podélné trhliny, zvláště u starých komínů.

 

Netěsní - li vymetací komínová dvířka, zamařeme spáry  kamnářskou hlínou. Při větší závadě, např. jsou - li přeražená, musí se vyměnit. Osazujeme nová dvojitá dvířka včetně rámu, předem se přesvědčíme v prodejně stavebnin, zda dobře zapadají do rámečku.

 

Jestliže při topení vystupuje kouř z vedlejšího ptrůduchu, netěsní zřejmě zdivo mezi průduchy. Opravu může provést pouze kominík., podle toho v jakkém rozsahu je zdivo narušeno.

 

Vniká - li při zatopení do místnosti kouř, jsou stěny komínje nutné komín prohřát tak, že v něm zapálíme kus papíru. Hořící papír se však nemá a prochlazené. Před zatopením pouštět do průduchu, protože by se mohly vznítit saze.

 

Krby (návrhy a stavba) O. Schůrek